Daftar Permohonan SABK

Sebarang permohonan pendaftaran online kemasukan ke SABK Negeri Kedah perlu dilakukan melalui sekolah pilihan. Hanya No.K/P calon yang berdaftar sahaja boleh memohon.
Kembali ke halaman log-masuk